Otvoreno pismo znanstvenoj, stručnoj i zainteresiranoj javnosti

U povodu brojnih upita osoba iz znanstvene, stručne i zainteresirane javnosti koji su postavljeni autorima ovog priopćenja u povodu autorstva Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, potpisnici ovog priopćenja smatraju nužnim znanstvenoj, stručnoj i zainteresiranoj javnosti objasniti svoju ulogu i sudjelovanje u postupku izrade Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Na temelju zahtjeva Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje: Ministarstvo), potpisnici ovog priopćenja sudjelovali su u savjetodavnom procesu izrade teksta Nacrta prijedloga Zakona. Pri tome su se vodili Polaznim osnovama i tezama za izradu Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koje je dana 20. ožujka 2013. godine potpisao ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

Potpisnici ovog priopćenja radili su na savjetodavnom procesu izrade teksta Nacrta prijedloga Zakona kojeg su dostavili Ministarstvu 7. listopada 2013. godine. Iako su pojedina rješenja koja su potpisnici ovog priopćenja predložili prihvaćena od strane Ministarstva, ipak je u bitnome Ministarstvo odustalo od ključnih odrednica predloženog teksta.

Naime, intervencijama u dostavljeni tekst Nacrta prijedloga Zakona koje je izvršilo Ministarstvo smatramo da je u cijelosti izmijenilo koherentnost i cjelovitost predloženih rješenja.

Pojedine intervencije u tekstu nisu sagledavale povezanost brisanih ili izmijenjenih rješenja u kontekstu cjelovitosti teksta Zakona, posljedično čega je izmijenjeni tekst u svojim dijelovima postao nelogičan, kontradiktoran, dvoznačan i nesmislen, dok su druge intervencije koje su umetnute u tekst Zakona uvele nove institute koji nisu adekvatno obrađeni u preostalom dijelu teksta Zakona na koje se pozivaju, pa su te norme izgledno neprovedive.

Pojedini dijelovi predloženog teksta Zakona u Nacrtu Ministarstva su u cijelosti izostavljeni zanemarujući sustavni pristup i ne respektirajući složenost materije koju uređuje tekst Zakona.

Zbog navedenog, potpisnici ovog priopćenja dopisom Kabinetu ministra ukazali su da tekst Nacrta prijedloga Zakona (koji je potom i objavljen na internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u sklopu javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću) ne samo da ne korespondira s njihovim savjetima i prijedlozima, već da po njihovom mišljenju predloženi tekst predstavlja lošije rješenje od postojećeg Zakona.

Zbog toga su u svom dopisu Ministarstvu i naglasili da novi tekst ne predstavlja njihove prijedloge te da zbog zaštite svog znanstvenog i stručnog integriteta ne mogu vezati svoje ime uz taj uradak.

Pri tome, potpisnici su posebno naglasili problem neusklađenosti teksta Nacrta prijedloga Zakona sa Zakonom o koncesijama (“Narodne novine” br. 143/12) te iskazali bojazan da će primjena novog Zakona, ako bude prihvaćen u objavljenom tekstu, otežati investicije na pomorskom dobru uslijed općeg nesnalaženja adresata u primjeni njegovih normi te neće pridonijeti pravnoj sigurnosti gospodarskih subjekata koji su spremni ulagati na pomorskom dobru.

Stoga kako tekst Nacrta prijedloga Zakona od studenoga 2013. godine, a potom još više i tekst Nacrta prijedloga Zakona od svibnja 2014. godine, ne predstavlja prijedloge potpisnika ovog priopćenja a dobar dio ponuđenih rješenja smatramo neprihvatljivim, držimo da nije korektno da pojedini dužnosnici i službenici Ministarstva navode potpisnike kao autore spomenutih tekstova.

Zbog toga su potpisnici i prekinuli svoju šutnju i smatrali nužnim javnost obavijestili o istinitosti događaja oko svoje uloge u postupku izrade teksta Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Olga Jelčić
Branko Kundih
Loris Rak

Scroll to Top