Što smo predlagali i za što smo se zalagali

Portal Pomorsko dobro u 2011. godini u stručnoj i široj javnosti se profilirao kao referentna stranica problematike pomorskog dobra.

Iskreno zahvaljujemo svim suradnicima gostima i posjetiocima Portala te vam želimo sretnu Novu godinu 2012.

Posebno zahvaljujemo gostima Portala i istaknutim stručnjacima koji su dali svoj doprinos u rubrici “Istaknuta mišljenja” u cilju iznalaženja rješenja slojevite problematike pomorskog dobra.

U 2011., isto kao i u minulim godinama, gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti na pomorskom dobru očekivali su donošenje novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Nažalost, to se nije dogodilo. Izgubljeno je nepovratno dragocjeno vrijeme što je dokaz da se ovom izuzetno složenom i slojevitom problemu pristupilo nestručno, neodgovorno i površno.

Zasigurno bi još gore rješenje bilo da je nakon niza kontradiktornih prijedloga novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama donesen po hitnom postupku. Donošenje Zakona po hitnom postupku je uporno predlagalo i zagovaralo resorno Ministarstvo.

Kao nacija izuzetno smo osjetljivi i ponosni kada raspravljamo i branimo svoje teritorijalne nacionalne interese na moru u sporu sa Slovenijom. Zaista opravdano. Međutim, na svojem državnom teritoriju koji u okviru vanjskih granica teritorijalnog mora i dijela morske obale zovemo pomorsko dobro, a koje ima sve pravne karakteristike “općeg dobra” stvorili smo sami sebi pravni nered.

Neshvatljivo je da ugrožavamo sami svoje nacionalne interese i zatvaramo prostor održivom gospodarskom razvoju.

Zašto novi Zakon nije donesen? Taj odgovor prepuštamo resornom Ministarstvu.

Portal vođen argumentima struke je imao a i danas ima kritičnu distancu vezano za predložene zakonske tekstove za koje smatramo da su izrazito pravno podnormirani, a pojedine odredbe u cijelosti neprihvatljive i po našoj ocjeni štetne za interes Republike Hrvatske. Međutim sama kritika je neproduktivna ako se ne predlažu rješenja.

Portal www.05demo.com je od svoje promocije u Rijeci 20. svibnja 2010. informirao javnost o nizu stručnih tema pomorskog dobra te istovremeno predlagao rješenja, među ostalim vezanim za pitanja:

 • Pretvorbe na pomorskom dobru
 • Koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
 • Posebne uporabe na pomorskom dobru
 • Stjecanje vlasništva na zgradama ili drugim građevinama na temelju koncesije
 • Pravo vlasništva i druga stvarna prava na pomorskom dobru
 • Pravna sigurnost na pomorskom dobru

Prijedloge Portala treba shvatiti samo kao polazište za daljnje stručne argumentirane rasprave u postupku donošenja novog Zakona. U dosadašnjim prijedlozima Ministarstva stručna radna grupa za izradu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama nije sudjelovala.

Smatramo i ponovo ističemo da je neodgovornom politikom najvredniji prirodni resurs Republike Hrvatske doveden u pitanje. Posebno je upitan TURISTIČKI SEKTOR na morskoj obali, koji u velikom dijelu ne može staviti svoje kapacitete u punu gospodarsku funkciju.

Ništa manja nedefinirana pitanja pomorskog dobra susrećemo u brodogradnji. Svakim zakonskim tekstom doslovno smo se igrali s granicom BRODOGRADILIŠTA pa se čini da smo sami sebe opstruirali. Posljedice su izuzetno štetne za interese Republike Hrvatske.

Nove green field investicije u takvim okolnostima su pod velikim upitnikom. Gdje ne postoje jasna pravila igre, odnosno gdje investitori susreću pravnu nesigurnost, posebno u interpretaciji zakonskih propisa, ne možemo očekivati značajnija ulaganja.

Bez jasno utvrđenih ciljeva i Strategije nema gospodarskog iskoraka na pomorskom dobru.

Kako dalje?

Predlažemo da Republika Hrvatska:

 • Definira osnovne strateške ciljeve te donese Strategiju upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom
 • Donese novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama uvažavajući jasne ciljeve upravljanja i gospodarenja
 • Osnuje posebnu jedinstvenu upravu/javnu ustanovu kao centralno tijelo u funkciji integralnog upravljanja pomorskim dobrom.
 • Uspostavi efikasnu kontrolu na pomorskom dobru – upravni i inspekcijski nadzor
 • Osigura zakonski okvir na osnovu kojeg će sve razine vlasti koje upravljaju pomorskim dobrom preuzeti aktivnu ulogu u pripremi konkretnih investicijskih projekata.
 • Pokrene proces integralnog modela upravljanja pomorskim dobrom koji će na koordinirani način očuvati prirodne resurse pomorskog dobra te osigurati i omogućiti održivi gospodarski razvoj na pomorskom dobru uz osiguranje maksimalne dobiti.

Nakon donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama potrebno je da Republika Hrvatska preuzme aktivnu ulogu zajedno s regionalnom samoupravom u realizaciji investicijskih projekata, vodeći računa da na morskoj obali hrvatskog Jadrana još uvijek postoje prostori koji nisu stavljeni u svoju gospodarsku funkciju nego su dijelom zapušteni i devastirani (napušteni objekti vojni/turistički/industrijski). Oni prema našem mišljenju predstavljaju prioritet za nove investicije na pomorskom dobru. Radi nepostojanja organiziranog upravnog i inspekcijskog nadzora na pomorskim dobrom Republika Hrvatska trpi izuzetne štete uključujući i devastaciju morske obale.

Kako ste posjećivali Portal pomorsko dobro

Portal je tijekom 2011. godine imao 42.434 posjeta iz 109 zemalja koji su stranice portala pregledali 128.059 puta. Od tog broja 68,80% bili su novi posjetitelji, a 31,20% posjetitelji koji su i prethodno posjetili portal. Većina posjetitelja portala bila je iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije i SAD. Posjetitelji su na portal dolazili uglavnom putem tražilica (89,42%). Najčitanije stranice portala bile su one s člancima i tekstovima o koncesijama na pomorskom dobru, Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, granicama pomorskog dobra i lučkog područja, nautičkom turizmu i građevinama na pomorskom dobru.

Scroll to Top