Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

U okviru razmatranja osnovnih pitanja i problema koji su proizašli iz petogodišnje primjene Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te implementiranja odredbi Zakona o koncesijama kao krovnog zakona kojim su uređene koncesije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture organiziralo je dvije javne rasprave.

 

Javna rasprava Plitvice 2009.

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Javna rasprava održana je 31.ožujka i 1. travnja 2009. godine na Plitvicama, u hotelu Jezero.

Program javne rasprave:

  • Novi sustav upravljanja pomorskim dobrom,
  • Granice pomorskog dobra i uređenje statusa nasipa,
  • Sustav koncesija za gospodarsko korištenje i posebna upotreba pomorskog dobra,
  • Pretvorba na pomorskom dobru,
  • Lučki sustav,
  • Sustav luka posebne namjene

Rezultati javne rasprave trebali su se koristiti prilikom donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Ministar Božidar Kalmeta najavio je razmišljanja MMPI u smjeru decentralizacije upravljanja pomorskim dobrom i jačanja ovlaštenja jedinica lokalne samouprave.

Javna rasprava Zagreb 2009.

Nacrt Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

U prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, održana je 8. prosinca 2009. godine javna rasprava o Nacrtu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Zadnji Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s konačnim prijedlogom objavljen je na stranicama MMPI 1. travnja, 2010. godine.

Scroll to Top