U fokusu struke

U fokusu struke

Evidencija pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama

Autor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda u mirovini Načelno, pomorsko dobro kao opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku pod njenom...
Više

Jadranski podmorski muzej i ronilački turizam

Autor: Danijel Frka dipl.ing. - Direktor sektora prometa u Rijeka promet d.d., podvodni istraživač, fotograf, povjesničar i pisac Svaka je olupina vremenska kapsula u kojoj su...
Više

Prijelazne i završne odredbe u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

Autor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. Još su se Uredbom sa zakonskom snagom o pomorskom javnom dobru iz 1939. godine, pa zatim zakonima koji su...
Više

Ulaganja u pomorsko dobro – studija slučaja t. d. Mornar d. d., Makarska

Autor: Dr. sc. Ante Vuković, Stečajni upravitelj na Trgovačkom sudu u Splitu Pomorsko dobro je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a...
Više
Scroll to Top