U fokusu struke

U fokusu struke

Stvarno pravo korištenja u svjetlu pretvorbe i konverzije u koncesiju na pomorskom dobru

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur. Kao polazište našeg promišljanja posebno naglašavamo da Republika Hrvatska ne bi smjeli prihvatiti niži stupanj zaštite postojećih korisnika pomorskog dobra i...
Više

Da li je morska obala pomorsko dobro po samom zakonu

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur. Postavlja se načelno pitanje da li svaka nekretnina koja odgovara zakonskoj definiciji pomorskog dobra predstavlja pomorsko dobro po samom zakonu (ex...
Više

Novi Pravilnik o kategorizaciji luka nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata

Autor: Dr.sc. Ante Vuković, znanstveni suradnik Dana 9. prosinca 2019. godine u Narodnim novinama br.120/2019 objavljen je Pravilnik o kategorizaciji luka nautičkog turizma i razvrstavanju drugih...
Više

Potrebna je revizija granica pomorskog dobra i lučkog područja

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur. - Urednik portala Utvrđivanje i određivanje granica pomorskog dobra uz imovinskopravna pitanja imaju ključni utjecaj na gospodarske aktivnosti na morskoj...
Više
Scroll to Top