U fokusu struke

U fokusu struke

Da li je morska obala pomorsko dobro po samom zakonu

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur. Postavlja se načelno pitanje da li svaka nekretnina koja odgovara zakonskoj definiciji pomorskog dobra predstavlja pomorsko dobro po samom zakonu (ex...
Više

Novi Pravilnik o kategorizaciji luka nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata

Autor: Dr.sc. Ante Vuković, znanstveni suradnik Dana 9. prosinca 2019. godine u Narodnim novinama br.120/2019 objavljen je Pravilnik o kategorizaciji luka nautičkog turizma i razvrstavanju drugih...
Više

Potrebna je revizija granica pomorskog dobra i lučkog područja

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur. - Urednik portala Utvrđivanje i određivanje granica pomorskog dobra uz imovinskopravna pitanja imaju ključni utjecaj na gospodarske aktivnosti na morskoj...
Više

Protiv generalne komercijalizacije morskih plaža

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur. - Urednik portala, Član radne skupine za izradu ZPDML Poticaj za pisanje ovog teksta je zadnji Prijedlog zakona o pomorskom...
Više
Scroll to Top