U fokusu struke

U fokusu struke

Protiv generalne komercijalizacije morskih plaža

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur. - Urednik portala, Član radne skupine za izradu ZPDML Poticaj za pisanje ovog teksta je zadnji Prijedlog zakona o pomorskom...
Više

Upravljanje i korištenje morskih plaža Republike Hrvatske

Autor: dr.sc. Daniela Gračan, redovita profesorica - Predstojnica zavoda za turizam - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Opatija Od brojnih aktivnosti koje su...
Više

Gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra bez pravne osnove – struktura problema

Autor: dr. sc. Vlado Skorup, sudac, Županijski sud u Rijeci Prema višestoljetnoj pravnoj tradiciji Hrvatske pomorsko dobro je opće dobro na uporabi svima. Status općeg dobra...
Više

Stečena prava na pomorskom dobru

Autor: Prof.dr.sc. Gordan Stanković Problem stečenih prava neće se riješiti sam od sebe. Naprotiv, čim duže ostaje bez kvalitetnog i sveobuhvatnog rješenja, on će postajati sve...
Više
Scroll to Top