Prijedlozi, zaključci i reagiranja

Portal predlaže – Posebna uporaba pomorskog dobra – Otvorena pitanja i nova rješenja

Nesporni je interes Republike Hrvatske da na prostoru koji uključuje više od jedne trećine njezine površine sustav gospodarskog korištenja i posebne uporabe pomorskog dobra bude jasno i dosljedno pravno uređen. U suprotnom pravni propisi vezani uz gospodarsko korištenje i uporabu pomorskog dobra neće biti u funkciji održivog razvoja nego će i dalje generirati pravni nered.

Portal predlaže – Posebna uporaba pomorskog dobra – Otvorena pitanja i nova rješenja Više »

Portal predlaže – Pretvorba na pomorskom dobru

Republika Hrvatska treba novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama razraditi i propisati pravne učinke pretvorbe i privatizacije te zakonitog ulaganja kapitala na pomorskom dobru, vodeći računa o Ustavu Republike Hrvatske kojim se prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. Portal Pomorsko dobro, kao referentna stranica o pomorskom dobru,

Portal predlaže – Pretvorba na pomorskom dobru Više »

Prijedlog Kamping udruženja Hrvatske

Predlaže se da novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama među ostalim preuzme rješenja na osnovu kojih kampovi, hoteli i turistička naselja koji su dijelom ili u cijelosti na pomorskom dobru ili je turističko zemljište i ostalo zemljište koje koriste sukladno posebnim propisima neposredno i funkcionalno vezano sa pomorskim dobrom i služi za obavljanje

Prijedlog Kamping udruženja Hrvatske Više »

Scroll to Top