Biografije

dr.sc. Zrinka Rudež, dipl. ing. arh.

Rođena 09. travanj 1955., Vareš, BiH mob: +385 98 337 549, e-mail: zrinka.rudez@urbanizam.hr direktorica tvrtke URBANIZAM Dubrovnik d.o.o. 1978. – diplomirala na Arhitektonsko – urbanističkom fakultetu u Sarajevu, Rektorova nagrada; 1984.  – magistrirala na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, rad „Prilog metodama za određivanje               kvaliteta naselja“, rad proglašen znanstvenim otkrićem; 1987. –  doktorirala u Arhitektonskom […]

dr.sc. Zrinka Rudež, dipl. ing. arh. Više »

Red.prof.dr.sc. Neven Šerić

Red.prof.dr.sc. Neven Šerić je rođen 19. ožujka 1965. u Splitu. Diplomirao je 1988. na Ekonomskom fakultetu u Splitu (dodijeljena Rektorska nagrada). Po diplomiranju zaposlen u vanjskoj trgovini Koteks export import Split. Od 1990. Direktor poduzeća Tehničar maloprodaja Split (najmlađi direktor u Hrvatskoj – Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu). Slijedećih petnaestak godina obnašao menadžerske funkcije

Red.prof.dr.sc. Neven Šerić Više »

Kap. Mario Babić

Rođen u Splitu 1947. godine. Višu pomorsku školu završio u Splitu 1971. godine. Na Pomorskom fakultetu u Rijeci diplomirao 1985. godine. Plovio na brodovima Jadroplova u svojstvu pripravnika, časnika i zapovjednika od 1966. do 1983. godine na linijama za Velika jezera ( Kanada & USA ), Australija & Novi Zeland i Crveno More. Od 1983

Kap. Mario Babić Više »

Milvana Arko-Pijevac

Milvana Arko-Pijevac ima zvanje diplomiranog inženjera biologije, a od 1986.g. radi u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Od 1995.-2008.g. ravnateljica je muzeja te osim stručnih poslova radi na organizaciji i menadžmentu svih djelatnosti u Muzeju. Dobitnica je godišnje nagrade Grada Rijeke u 2008.g. za unapređenje i podizanje standarda u muzejskoj djelatnosi, promidžbi prirodoslovlja i zaštiti prirode. Autorica

Milvana Arko-Pijevac Više »

Dalibor Carević

Dr.sc. Dalibor Carević rođen je 1977.g. u Zagrebu. Radi na poziciji izvanrednog profesora na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2004. Bavi se pomorskim inženjerstvom te problemima zaštite okoliša kroz niz znanstvenih projekta koje vodi i koordinira u suradnji sa drugim domaćim i inozemnim sveučilištima. Radovi: Primjena cijevnih propusta za poboljšanje kvalitete mora u lukama/marinama

Dalibor Carević Više »

Zlatko Komadina

Zlatko Komadina rođen je 24. listopada 1958. godine u Ljubljani. Odrastao je i školovao se u Rijeci, a danas živi u Opatiji. 1982. godine diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 1990. godine položio je državni stručni ispit za poslove u izgradnji objekata, a godinu dana kasnije i stručni ispit za vršenje poslova vanjsko-trgovinskog

Zlatko Komadina Više »

Tonko Bogovac

Tonko Bogovac rođen je 1993. godine u Šibeniku, a odrastao je u Dubrovniku. Na Geofizičkom odsjeku  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu stječe naziv prvostupnika geofizike, a kasnije i magistra fizike – geofizike. Tijekom studija tri godine za redom sudjelovao je u provedbi i organizaciji međunarodne konferencije o podmorskoj robotici naziva Breaking the Surface u Biogradu na

Tonko Bogovac Više »

Damjan Bujak

dr. sc. Damjan Bujak rođen je 1991. godine u Zagrebu. Godine 2015. stječe akademski naziv magistar inženjer građevinarstva, te se zapošljava na Građevinski fakultet u Zagrebu. Od 2017. godine radi na znanstvenom projektu Primjena cijevnih propusta za poboljšanje kvalitete mora u lukama/marinama. Disertaciju pod naslovom Geometrijsko oblikovanje propusta ugrađenih u lukobran u svrhu povećanja učinkovitosti

Damjan Bujak Više »

Marinka Fržop

Rođena je 24.05.1965. u mjestu Kraj na otoku Pašmanu. Nakon završene srednje medicinske škole u Šibeniku, zapošljava se na Onkološkom institutu u Ljubljani. U Općoj bolnici Šibenik je zaposlena od 1992. godine  kao anesteziološki tehničar. Aktivno je uključena u rad KUD ZORA  od 2013. godine u kojem je obavljala funkciju predsjednice četiri godine. Za vrijeme

Marinka Fržop Više »

Petar Kragić

Rođen u Zadru 1953. gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Na sveučilištu u Splitu završio je pravni fakultet, poslijediplomski studij iz pomorskog prava i obranio doktorat. Radio je kao pravnik u brodarskom društvu (1976 – 2019), bio je predsjednik Hrvatskog društva za pomorsko pravo (2000 – 2018), bio je član Odbora direktora jednog od

Petar Kragić Više »

Scroll to Top