Novosti, osvrti i komentari

Dani hrvatskog turizma, Rovinj 2010.

U organizaciji Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije, centralna manifestacija Dani hrvatskog turizma održat će se prvi puta u Istri i to u Rovinju, u periodu od 20 – 22. listopada 2010.god.

Kamping udruženje Hrvatske

U organizaciji Kamping udruženja Hrvatske održan je 24.09.2010. u Poreču, u Hotelu Parentium, sastanak na temu pomorsko dobro u svjetlu novo donesenog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Plave Lagune Poreč, Maistra Rovinj, Istraturist Umag, Hotela Punat, Rivijere Poreč, Lagune Novigrad i Kampa Zaton.

Adriatic Boat Show – Šibenik

Međunarodni nautički sajam održan je u Šibeniku od 16. do 19. rujna 2010. Predsjednik Vijeća Udruženja hrvatskih marina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Ante Violić založio se za restriktivniji pristup otvorenog i dozvoljenog sidrenja na području unutrašnjih morskih voda.
Takvo razmišljanje izazvalo je izrazito polemičke tonove sudionika rasprave i javnosti. Radi se o vrlo osjetljivom pitanju ograničenja opće uporabe pomorskog dobra, posebno za domicilno stanovništvo.

Pomorsko dobro i Zakon o turističkom zemljištu

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije donio je Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2010., a objavljen je u Narodnim novinama 92/2010.

Nacrt konačnog prijedloga ZPDML

Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s nacrtom konačnog prijedloga zakona od 15. lipnja 2010. objavljen je na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Sjednica Otočnog vijeća u Preku

Dana 21.svibnja 2010. održana je sjednica Otočnog vijeća u Preku na otoku Ugljanu. Između ostaloga, Otočno vijeće je raspravljalo o Nacrtu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Gradonačelnici protiv Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Dana 11.5.2010. u vili Dalmacija u Splitu održan je sastanak gradonačelnika nekoliko dalmatinskih gradova. Osim domaćina, splitskog gradonačelnika Željka Keruma, skupu su prisustvovali trogirski gradonačelnik Damir Rilje, gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić, prvi čovjek Hvara Pjerino Bebić, te gradonačelnici Šibenika, Korčule, Visa i Hvara.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

U okviru razmatranja osnovnih pitanja i problema koji su proizašli iz petogodišnje primjene Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te implementiranja odredbi Zakona o koncesijama kao krovnog zakona kojim su uređene koncesije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture organiziralo je dvije javne rasprave.

Scroll to Top